Դեմքի ձգման պլաստիկ վիրաբուժության այս եղանակն ուղղված է թուլացած մաշկի հեռացմանը, կնճիռների, քթի և շուրթերի հատվածի ծալքերի  հարթեցմանը, ինչպես նաև մաշկի ծերացման այլ նշանների շտկմանը: Վիրահատության ընթացքում հեռացվում է ավելորդ ճարպը: Դեմքի ձգման համար իդեալական տարիք է համարվում 40-60-ը, հենց այս շրջանում է սկսվում մաշկի ծերացման գործընթացը, բայց այն դեռ պահպանում է էլաստիկությունն ու վերականգնվելու հնարավորությունը, իսկ ոսկորային կառույցների վրա դեռ առկա չեն տարիքային կոպիտ փոփոխությունները: Ըստ ցուցումների կրկնակի վիրահատություը հնարավոր կլինի 7-10 տարի հետո: Դեմքի ձգման հիմնական նպատակն է կնճիռների հարթեցումը (գլխավորապես պարանոցի և այտերի հատվածում)

  

Դեմքի ձգման ցուցումներ և հակացուցումներ

 

Մասնագետները  ռացիոնալ և հիմնավորված են համարում հետևյալ ցուցումները.

 

 • Դեմքի փափուկ հյուսվածքների թուլացում;
 • Հոնքերի և ճակատի մաշկի թուլացում;
 • Աչքերի անկյունների կնճիռներ;
 • Վառ արտահայտված ծալքեր քթի և շուրթերի հատվածում;
 • Երկրորդ կզակի առկայություն;
 • Ուղղաձիգ կնճիռների առկայություն;
 • «Բրիլներ», ինչը օվալաձև դեմքին ալիքաձև տեսք է տալիս:  

 

Դեմքի ձգման բացարձակ հակացուցումներ

 

 •  Ուռուցքաբանական կամ ինֆեկցիոն հիվանդություններ;
 •  Սուր, խրոնիկ հիվանդություններ;
 •  Շաքարախտ;
 •  Արյունահոսության հետ կապված խնդիրներ:


Ցուցումներին և հակացուցումներին առավել մանրամասն ծանոթանալու համար Ձեզ կօգնի մասնագետի խորհրդատվությունը: 
Տվյալ հաճախորդի առողջական վիճակին ծանոթանալուց հետո միայն բժիշկը կարող է կատարել եզրակացություն և անցկացնել վիրահատություն, սակայն անշուշտ վերջնական որոշումը հաճախորդինն է, ով պարտադիր ստորագրում է համաձայնագիր, որտեղ նշված են հնարավոր վտանգները:

 

Դեմքի ձգնան մեթոդներ
 

Դեմքի ձգման վիրահատության անցկացման առանձնահատկությունները կախված են հաճախորդի առողջական վիճակաից և խնդիրներից, որոնց առաջ կանգնած է բժիշկը: Մեթոդի ընտրությունը տեղի է ունենում նախնական խորհրդատվությունից հետո:

 

 

  Դեմքի և պարանոցի ձգման պարզ մեթոդ

Վիրաբուժության ընթացքում վիրաբույժը ուղղում է դեմքի հյուսվածքների դիրքը, ֆիքսում և կտրում մաշկի ավելորդ մասերը: Կտրվածքների հատվածները որոշվում են խորհրդատվության ժամանակ: Որպես կանոն դրանք հետագայում մնում են աննկատ, իսկ արդյունքը կհիացնի Ձեզ 7-8 տարի:

 

 

 

 

 

SMAS – լիֆթինգ 

 

SMAS մեթոդով դեմքի ձգումն անցկացվում է վերին մկանային ապոներվիկ շերտի օգնությամբ, որը գտնվում է խորը մաշկի  տակ և մաշկի պաշտպանման ֆունկցիան է կատարում: Նմանատիպ վիրահատությունը տեղի է ունենում ապոներվիկ մկանային շերտի ձգման հաշվին: Տարբերակում են SMAS-լիֆթինգի երկու եղանակ՝1. Վիրաբուժական 2. Ոչ վիրահատական: Նպատակահարմար է ոչ վիրահատական մեթոդն օգտագործել տարիքային չափավոր փոփոխությունների ժամանակ, որն անցկացվում է ուլտրաձայնային բուժման միջոցով, իսկ ավելի արտահայտված փոփոխութունների ժամանակ օգտագործվում է վիրաբուժական մեթոդը, որն ուղղված է մաշկի աելորդ շերտի հեռացմանը:

Էնդոսկոպիկ-լիֆթինգ

 

Այս մեթոդը թույլ է տալիս շտկել դեմքի և պարանոցի հյուսվածքների տեղային  արատները: Էնդոսկոպիկ-լիֆթինգի անցկացման համար հարմար տարիք է 30-45: Ձգման այս մեթոդն անցկացվում է դեմքի և ճակատի միջին հատվածների համար, ինչը թույլ է տալիս հեռացնել ճակատային հատվածի կնճիռները և վերացնել աչքերի անկյունների կնճիռները: Վիրահատությունը կատարվում է էնդոսկոպ սարքի միջոցով: Էնդոսկոպիկ-լիֆթինգի արդյունքը Ձեզ կհիացնի 5 տարի: