Արդեն վաղուց առանց վիրահատական միջոցների դեմքի երիտասարդացումը դարձել է ամենատարածվածը: Շատ հանգամանքներ,՝ օրինակ՝ տարիքը, ժառանգականությունը, արևի ճառագայթների ազդեցությունը, շրջակա միջավայրի ախտոտվածությունը նպաստում են մաշկի ծերացման գործընթացին, այս գործընթացը դանդաղեցնելու և եղած թերությունները շտկելու համար, լավագույն միջոց է համարվում դեմքի լազերային վիրահատությունը: