Կրծքագեղձի պլաստիկա, կրծքերի ծավալի մեծացում, մամմոպլաստիկա: Պլաստիկ վիրաբուժության այս մեթոդը թույլ է տալիս փոխել կրծքերի ձևն ու ծավալը: Մամմոպլաստիկայի օգնությամբ կարելի է լուծել յուրաքանչյուր խնդիր կապված կրծքագեղձերի ձևի և չափի հետ: Աուգմենտացիան թուլ է տալիս մեծացնել կրծքգեղձերի ծավալը, կնոջ կառուցվածքը դարձնում է ավելի գրավիչ: Կրծքագեղձերի վիրաբուժության ամենատարծված ձևը դրանց ծավալի մեծացումն է: Կրծքագեղձի պլաստիկան անցկացվում է ընդհանուր անզգայացումով: Վիրահատության տևողությունը 2 ժամ: 7-10 օր հետո վիրակապը հանում են: Մեկ ամսվա ընթացքում պետք է կրել հատուկ կրծքկալ,  խորհուրդ է տրվում նաև խուսափել ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունից: