Վիրահատաությունից հետո այցելուն խորհուրդ է տրվում հանգստանալ: Լինում են դեպքեր, երբ կախված վիրահատության բարդությունից և վիճակից օգտակար է հիվանդանոցում մնալ մինջև առավոտ կամ նույնիսկ մի քանի օր: Այն դեպքերում, երբ վիրահատությունը կատարվել է տեղային անզգայացումով, որի ազդեցությունը մի քանի ժամից անցնում է, հնարավոր են ցավեր: Ցավերը մեղմացնելու համար բավարար է անալգեսիսի օգտագործումը: Սուր ցավերը՝ որպես կանոն զգացվում են մի քանի ժամից, այնուհետև սկսում են մեղմանալ: Էսթետիկ վիրաբուժությունից 12-24 ժամ անց ցավը գրեթե չի զգացվում: